تهران چرا دریا نداره.

دوست داشتم یه جایی زندگی می‌کردم که دریا داشت یا اقیانوس, بعدش هر وقت این مدلی می‌شدم, که نمی‌تونستم به کسی توضیح بدم از حس و حال‌م, می‌زدم وسط دریا یا اقیانوس, می‌رفتم دقیقن در وسط‌ترین قسمت‌ش و خیره می‌شدم به موج‌ها, به پرندگان, از دور به شهر, به خانه‌های که اندازه یه قوطی کبریت شدن, به تمام رویاهایم, و با تمام آن چیزهای که از دست‌م سر می‌خورند و می‌روند پی‌کارشون, و من هیچ تلاشی برای نگه‌داشتن شون نمی‌کنم..