تعهد و وفاداری.

خانم مارگریت دوراس نویسنده فرانسوی مورد علاقه‌ی من هست در یکی از کتاب‌هایش می‌گوید: مهر بسیار باید, خیلی, تا بتوان مردها را دوست داشت, دوست داشتن مردها مهر بسیار می‌طلبد.
مردها اینطوری هستند که اگه سوتین‌ت رو بخوای روی بند بندازی تا خشک شود و آفتاب بخورد تو را بر حذر می‌دارند, و همین مردا وقتی که جایی, در بحثی, در ماجرایی, کنار تو باشند نیستند و به راحتی طرف یک غریبه را می‌گیرند به اصلاح خودشان…
خانم دوراس در جایی دیگر می‌فرمایند: بدون مهر نمی‌شود دوست‌شان داشت, نمی‌شود تحمل‌شان کرد.
مردا موجوداتی ضعیفی هستند, آنقدر ضعیف که سخت‌ترین کار دنیا برایشان وفاداری نسبت به زنی هست که ادعا می‌کنند دوستش دارند, آنقدر ضعیف که ترجیح میدهند از این شاخه به اون شاخه بپرند و هزار تا زن را سطحی داشته باشند ولی نخواهند عمق تنها یک زن را داشته باشند, این نشان از ضعف مردها دارد که نمی‌تواند تعهد و وفاداری را تجربه کنند و حیف که ترجیح می‌دهند به جای اینکه در رویایی یک زن باشند در رویایی تمامی زنان باشند…

*پاورقی بگم که این مطلب شامل تمامی مردان نمی‌شود, این مطلب فقط شامل یک مرد می‌شود و هستند مردانی که وفادار بوده‌اند و هنوز هم هستند مردانی که از وفاداری و تعهد به یک زن لذت می‌برند.