زمستان است و گرما.

عزیزم زمستان امسال خیلی گرم شروع شد, آنقدر گرم که مجالی ندارم به زمستان سرد پارسال و اتفاق‌هایش فکر کنم, اما از من بیرون نمی‌رود, فقط گذاشتمش در همان پارسال بماند, زمستان امسال گرما دارد, گل نرگس دارد, تو را دارد, شاید بهترین اتفاق امسال حضور تو باشد, زمستان امسال گرمای خاصی دارد, زلزله دارد, خلوت‌های دو نفره دارد, زمستان امسال سرما ندارد اما روزهای گرم زیاد دارد و من دل‌بسته‌ی همین روزهای گرم با تو بودن هستم…

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.