از آن که با دل ما کرده‌ای, پشیمان باش.

تا چند روز پیش‌ها هر اتفاقی هم می‌افتاد, این آدم اولین نفر توی لیستم بود, توی هر چیزی چه بود چه نبود توی زندگیم, از چند روز پیش ها که دوباره یه حقیقتی رو متوجه شدم, از همه لیست‌هام خط‌اش زدم, حتی آخرین نفرم دیگه ننوشتم‌ش کلن حذفش کردم برای تمام عمری که در پیش رو دارم.
*تیتر از حافظ
موزیک این روزها, این قرارمون نبود اینجا گوش کنید.