هزار بار گفتن.

هزار تنهایی در من است
هر کدامشان دلگیرتر
هزار دوستت دارم در من است
هر دانه اش ناگفتنی‌تر
هزار بار بمان
هزار بار خواهش
در من تکرار شده است
عزیزِ از دست رفته‌ام
به باد سپرده‌ام عطرت را بیاورد
به حافظه‌ام سپرده‌ام خاطراتت را حک کند روی قلبم
تو میروی اما من تنها نیستم
هزار تو در من است
هر کدامش رفتنی‌تر…

مهسا معظمی