من از سپيدي كاغد هميشه

من از سپيدي كاغد هميشه مي ترسم
كه شاعرانه ترين شعله هاي جانم را
چگونه بنويسم
همين كه واژه به كاغد فرود آيد
سپيده بارترين معني
طلوع عاطفه ي توست
پس از عبور من از عمر
پس از حضور هراس مرگ
به برگ-برگ تو سوگند-!
هماره، پنجه ي پاييز را نديده گرفت
دلي كه از تو تپيد
شنيده هاي تو زيباست
چكيده هاي تو باران باغ باور من
چه خشكسال بزرگيست
بي تو حرف زدن
آلا…. طراوت جان!
هلا… حرارت تن.

چگونه ؟آيا ميتوان در خلاف

چگونه ؟

آيا ميتوان در خلاف جهت جريان آب شنا كرد و به ساحل رسيد؟ آيا ميتوان روبروي تند باد ايستاد و به عقب نرفت؟ پس، بايد آنچه را كه هست پذيرفت زندگي كرد . دوست داشت، تلخي و شيريني را چشيد و خود را بدست سرنوشت سپرد.

بار الها دست نياز به درگاه بي نياز تو آورده ايم، خسته دليم و تنها نه يار وفاداري و نه محرم رازي ديگر نه عطر گلي و نه رنگ دلپذيري تويي تنها يار و تويي تنها محرم راز. بياد تو جانمان عطر آگين مي شود و به اميد تو زندگيمان رنگ مي گيرد ما در كنف حمايت گرفته ، نوميدمان مكن.

اين روزها خيلي گرفتارم أنقدر

اين روزها خيلي گرفتارم أنقدر از لحاظ كاري سرم شلوغ كه اصلا وقت اينكه بيام توي اينترنت هم ندارم مخصوصا اين يك هفته اخير كه همكارم براش اون اتفاق ناگوار افتاد و نمياد سركار جدا ما انسانها چرا تا و قتيكه زنده هستيم أنقدر همديگر رو اذيت ميكنم ولي همين كه مي ميرم تازه يادمون مي افته كه اي واي يه همچين كسي هم در كنار ما بود واقعا كه دنياي بدي شده…. خيلي هم بد شده فقط خدا أخرش خوب كنه … ولي اينطوري كه ما داريم پيش ميرم من خيلي ميترسم كه أينده ما أدمها با اينهمه نامردي، بي معرفتي ، بدي ، چي ميشه . فقط ميتونم بگم خدايا هواي جوانيم را داشته باش..

ناگهان ديدم سرم آتش گرفتسوختم،

ناگهان ديدم سرم آتش گرفت
سوختم، خاكسترم آتش گرفت
چشم واكردم ، سكوتم آب شد
چشم بستم، بسترم أتش گرفت
در زدم ، كس اين قفس را وا نكرد
پر زدم ، بال و پرم أتش گرفت
از سرم خواب زمستاني پريد
أب در چشم ترم أتش گرفت
حرفي از نام تو أمد بر زبان
دستهايم ، دفترم أتش گرفت

صدايي نيست ، همه جا

صدايي نيست ، همه جا ساكت، نه نوري كه جاي تاريكي بشينه نه يه مرهم واسه دردي كه تو سينه بشينه، چاره اي نيست هر چه هست همش خاطره ست…
و اين تنها زمانيست كه تو تنهايي…..

من خدا را يده شناخته

من خدا را يده شناخته و با تمام وجو لمس كردم بودم. در تمام نعماتي كه به ما ارزني داشته در طبيعت ، آبي كه مي نوشيم ، ناني كه بركت سفره مان است ، هوايي كه با آن زنده ايم در خورشيد عالمتاب در مهتاب زيبا در ستارگان سوسو زن، در تاريكي و ظلمات شب، در روشنايي و نور روز و در تمامي موهبات الهي كه از آن بهره مند مي شويم . من خدا را با تمام وجود لمس كردم.. خدايا بخاطر همه چيزهاي خوبي كه بمن دادي ازت ممنونم ..